Training De reis van de man

De mannentraining 'De reis van de man' helpt mannen om belemmeringen om te zetten naar kracht, doelgerichtheid, liefde en plezier. Het is een krachtige en indringende training die jou helpt in je persoonlijke groei. De training bestaat uit twee trainingsblokken van meerdere dagen, een zweethut en een afrondende individuele sessie. Voor alle onderdelen schrijf je je in één keer in.

Het is belangrijk om vooraf helder te krijgen of deze training op dit moment het juiste middel is voor jou. Daarom is een intakegesprek en/ of deelname aan een introductiemiddag verplicht. Zo weten we zeker of deze training jou kan helpen op jouw pad van persoonlijke groei.

Tweemaal per jaar de training 'De reis van de man':

Data najaarstraining 2023:

  • Introductiemiddag zondag 24 september van 13.00 – 17.15 uur
  • Blok 1: donderdag 5 oktober van 19.30 uur t/m zondag 8 oktober 18.00 uur
  • Blok 2: donderdag 23 november van 10.00 uur t/m zondag 26 november 20.00 uur
  • De mannenzweethut op zondag 26 november is ook toegankelijk voor mannen die niet aan de training deelnemen.

Data voorjaarstraining 2024:

  • Introductiemiddag zondag 24 maart van 13.00 – 17.15 uur
  • Blok 1: donderdag 4 april van 19.30 uur t/m zondag 7 april 18.00 uur
  • Blok 2: donderdag 23 mei van 10.00 uur t/m zondag 26 mei 20.00 uur
  • De mannenzweethut op zondag 26 mei is ook toegankelijk voor mannen die niet aan de training deelnemen.

Download hier de informatiefolder!

Versterken van je mannelijke kracht

In het eerste trainingsblok staat het versterken van je mannelijke kracht centraal. Je maakt een grote schoonmaak in belemmeringen uit je jeugd. Gaat hernieuwd contact aan met je vader op basis van een bedding van hernieuwd en versterkt vertrouwen in mannen.  Ook leer je om steun te vragen en steun te geven zonder jezelf ‘weg te geven’.

Je sluit het eerste trainingsblok af met je eerste initiatie rond de leeftijd van 8 jaar. Hierin doorbreek je de beperkende ‘kinderlijke’ verbondenheid met je moeder op basis van de áánwezigheid van mannen- en vaderondersteuning.

Doorbreken van blokkades

In het tweede trainingsblok schoon je de relatie met je moeder en met je partner(s) op. Je versterkt je mannelijke seksualiteit, opent je hart en doorbreekt met de kracht van jouw ‘oervader’ de geblokkeerde patronen en gedragingen van je voorvaderen. Dit doe je zodanig, dat hun blokkades jou niet meer bepalen en jij ze niet meer doorgeeft aan de volgende generaties.

Dit tweede trainingsblok sluit je af met jouw tweede initiatie rond de leeftijd van 12 jaar, waarbij je de kracht van de andere mannen verankert in je eigen man-zijn.

Bekrachtigen van jouw verworvenheden

Jouw verworvenheden uit het eerste én het tweede trainingsblok bekrachtig jij op de laatste zondag in de ‘Mannenzweethut’. Een oude traditionele Sjamanistische ceremonie die je in een diepgaand en respectvol contact brengt met jezelf en anderen. Een ritueel dat je op liefdevolle wijze jouw plaats laat ervaren tussen de Goddelijke/Kosmische energieën en die van Moeder Aarde en Moeder Natuur.

Ik wil meer informatie over de groepsactiviteiten mannen: 'De reis van de man'!

Na de training ‘De reis van de man’ kun je de ontwikkeling in jouw man-zijn versterken en uitbouwen in de jaartraining “Mannen in ‘t wild”. Je maakt een indringend en intens proces mee waardoor je leert om alle verantwoordelijkheden te kunnen aangaan die behoren bij jouw volwassen man-zijn.

Download de folder       Schrijf je direct in!