Training De reis van de man

De mannentraining 'De reis van de man' helpt mannen om belemmeringen om te zetten naar kracht, doelgerichtheid, liefde en plezier. Het is een krachtige en indringende training die jou helpt in je persoonlijke groei. De training bestaat uit twee trainingsblokken van meerdere dagen, een zweethut en een afrondend coachingsgesprek. Voor alle onderdelen schrijf je je in één keer in.

Het is belangrijk om vooraf helder te krijgen of deze training op dit moment het juiste middel is voor jou. Daarom is een intakegesprek en/ of deelname aan een introductiemiddag verplicht. Zo weten we zeker of deze training jou kan helpen op jouw pad van persoonlijke groei.

De training 'De reis van de man' tweemaal per jaar:

Data najaarstraining 2020:

  • Introductiemiddag zondag 20 september van 13.00 – 17.00 uur
  • Blok 1: donderdag 1 oktober van 19.30 uur t/m zondag 4 oktober 18.00 uur
  • Blok 2: donderdag 26 november van 10.00 uur t/m zondag 29 november 21.00 uur
  • De mannenzweethut op zondag 29 november. Deze mannenzweethut is ook toegankelijk voor mannen die niet aan de training deelnemen.

Data voorjaarstraining 2021:

  • Introductiemiddag zondag 28 februari van 13.00 – 17.00 uur
  • Blok 1: donderdag 11 maart van 19.30 uur t/m zondag 14 maart 18.00 uur
  • Blok 2: donderdag 16 april van 10.00 uur t/m zondag 19 april 21.00 uur
  • De mannenzweethut op zondag 19 april. Deze mannenzweethut is ook toegankelijk voor mannen die niet aan de training deelnemen.

Download hier de informatiefolder!

Versterken van je mannelijke kracht

In het eerste trainingsblok staat het versterken van je mannelijke kracht centraal. Hier ga je hernieuwd contact aan met je vader en creëer je vertrouwen met mannen. Dit helpt je om je kwetsbaar op te durven stellen. Je maakt een grote schoonmaak in belemmeringen uit je jeugd. Ook leer je om steun te vragen en steun te geven zonder jezelf ‘weg te geven’.

Je sluit het eerste trainingsblok af met je eerste initiatie. Hierin doorbreek je de beperkende ‘kinderlijke’ verbondenheid met je moeder op basis van de áánwezigheid van vaderondersteuning.

Doorbreken van blokkades

In het tweede trainingsblok schoon je de relatie met je moeder en met je partner(s) op. Je versterkt je mannelijke seksualiteit en doorbreekt met de kracht van jouw ‘oervader’ de geblokkeerde patronen en gedragingen van je voorvaderen. Dit doe je zodanig, dat hun blokkades jou niet meer bepalen en jij ze niet meer doorgeeft aan de volgende generaties.

Dit tweede trainingsblok sluit je af met jouw tweede initiatie in de kracht van je man-zijn.

Bekrachtigen van jouw verworvenheden

Jouw verworvenheden uit het eerste én het tweede trainingsblok bekrachtig jij op de laatste zondag in de ‘Mannenzweethut’. Een oude traditionele Sjamanistische ceremonie die je in een diepgaand en respectvol contact brengt met jezelf en anderen. Een ritueel dat je op liefdevolle wijze jouw plaats laat ervaren tussen de Goddelijke/Kosmische energieën en die van Moeder Aarde en Moeder Natuur.

Ik wil meer informatie over de groepsactiviteiten mannen: 'De reis van de man'!

Na de training ‘De reis van de man’ kun je de ontwikkeling in jouw man-zijn versterken en uitbouwen in de jaartraining “Mannen in ‘t wild”.

Download de folder       Schrijf je direct in!