Individuele Therapie, Relatietherapie en Zielsbegeleiding

Voor therapie en spirituele coaching moet je soms het lef hebben om de duik in het diepe te nemen. Voordat je je levensdoelen kunt realiseren vinden verschillende processen plaats. Dit zijn processen van herkenning, erkenning, acceptatie, aanvaarding en verbinding met jezelf. Vaak moet je eerst naar je angst, verdriet, boosheid of kwetsbaarheid toe en bereid zijn om vastgeroeste patronen te onderzoeken. Vervolgens kun je datgene loslaten wat jou niet meer dient. Zo maak je ruimte voor de toekomst.

Spirituele coaching met holistische visie

Juist in een maatschappij waarbij het denken centraal staat, is het van belang te voelen en doen wat jij vanuit jouw bezieling echt wilt. Daarom doe ik in de therapie en coaching een beroep op de samenwerking tussen jouw verschillende krachten. Dit zijn de krachten van je denken, voelen, willen en doen. Ik werk op basis van de holistische visie, die er van uitgaat dat lichaam, geest en ziel elkaar altijd beïnvloeden en als drie-eenheid samenwerken. In contact komen met je lichaam, je hart en je ziel staan daarbij centraal.

Tijdens de sessies werken we daarom ook aan een betere doorstroming van energie en het verkrijgen van een beter contact met jouw lichaam. Dit doen we door middel van fysieke oefeningen, mogelijk ondersteund door ademsessies. Daarnaast geef ik ook begeleiding op spiritueel niveau. Op deze manier help ik je ook om bij de opdracht van je ziel te komen. De sessies kunnen confronterend zijn, maar vinden altijd plaats in veiligheid en op basis van mijn liefde voor mensen en hun potenties tot groei. De therapie of begeleiding start met een intake waarin wij samen zullen vaststellen of een samenwerking zinvol is. Ook zullen we samen kijken of de soort therapie geschikt is voor jou/ jullie.
Voor meer informatie kun je de folder 'Individuele Therapie, Relatietherapie en Zielsbegeleiding' downloaden.

Tijdsduur en frequentie spirituele coaching

De normale duur van een sessie of coachingsbijeenkomst bedraagt 1 uur. Bij sommige onderwerpen is het echter zinvol om langer achter elkaar door te werken. Sessies van 1 ½ uur worden dan ook in onderling overleg afgesproken. Ademsessies duren altijd 1 ½ uur. Ook bij relatiesessies is de tijdsduur normaal gesproken 1 ½ uur, maar in overleg kunnen ook sessies van 2 uur worden afgesproken. Bij alle sessies is de ‘normale’ frequentie één sessie per veertien dagen. We spreken meestal een traject af van tien sessies. Tijdens de tiende sessie evalueren we welke resultaten je hebt bereikt en of verdere ondersteuning wenselijk of noodzakelijk is.

Vergoedingen door zorgverzekeraars

Op dit moment doen ruim 30 zorgverzekeraars een gedeeltelijke vergoeding van de sessies. De hoogte van de vergoeding en de hoeveelheid sessies is per zorgverzekeraar anders en wordt vooral bepaald door de soort polis die je hebt afgesloten. Voor vergoeding is altijd een aanvullende verzekering nodig. Mijn therapie valt onder Alternatieve of Complementaire Gezondheidszorg. Of de zorgverzekeraars in de toekomst zullen blijven vergoeden is in de huidige tijd een onzekere factor.

Beroepsverenigingen en inschrijvingen

Peter Houtman is met zijn bedrijf Peter Houtman Therapie Training Coaching Natuurbeleving aangesloten bij de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie (SBLP). Ook is Peter Houtman geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zijn AGB Praktijkcode is 90004204. Hij is als docent geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en staat vermeld in de Zorggids.

Dowload hier de volledige informatiefolder.

Privacybeleid

Op alle activiteiten van Peter Houtman zijn de voorwaarden van toepassing die vermeld staan in de folder 'Privacybeleid'.

Download hier de folder Privacybeleid

Wat te doen bij een klacht

Mocht er een klacht ontstaan waar jij als cliënt met mij als therapeut niet uitkomt, dan staat in de folder 'Hoe om te gaan met een klacht' te lezen wat dan de meest zinvolle procedure is om te volgen. Natuurlijk is dat als eerste om de klacht met elkaar te bespreken, te bezien wat de klacht en de achtergrond er van is. Vervolgens met elkaar te streven naar het komen tot een oplossing, alvorens er anderen bij in te schakelen via een klachtenprocedure.

Download hier de folder Wat te doen bij een klacht